Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
#VISTÄLLERUPP
Samhällsengagemang i HK Malmö

#viställerupp är en manifestation för att visa på de samhällsinsatser som klubbarna i Handbollsligan och SHE genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss inom handbollen att kommunicera de positiva värden vi står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen!


Vi i HK Malmö har fem dedikerade #viställerupp partners: Climat 80, Lödde Plåt, Lindab, RSA och Byggnadsfirman Otto Magnusson.


Våra projekt och verksamheter:


 • Hand The Ball
 • Fritidsbanken filial på Lindängen
 • Värdegrundsprojekt Trygg och säker Idrottsmiljö
 • Unga Ledare
 • Faddersystem
 • Parahandboll, handboll för unga med funktionsvariation 
 • Konceptmatch inom ramen för #viställerupp
 • Match för Barncancerfonden Södra, Rosa Bandet och Movember
Vi ställer upp inom dessa samhällsområden
2020-10-10 10:33

Våra löften och inom vilka verksamhetsområden vi verkar:


1.   Hälsa

Vårt löfte: Vi sätter barn och ungdomar i rörelse.


HK Malmö

 • Erbjuder en omväxlande och hälsofrämjande träning i form av fysisk aktivitet som ger förbättrad kondition byggd på lust, rörelse och glädje
 • Strävar alltid efter en sund miljö fri från kränkningar och mobbning
 • Erbjuder en Nivåanpassad träning som bygger på individens olika förutsättningar, behov och drivkrafter
 • Har alltid Ledare med bra och relevant utbildning som förmår stärka individens självförtroende som försöker skapa social tillhörighet och gruppkänsla


2.   Integration

Vårt löfte: Vi ser till att barn och ungdomar från olika bakgrund får mötas. 

 

HK Malmö:

 • Står för en uppsökande och närodlad verksamhet i socialt utsatta områden
 • Har träningsgrupper där barn från olika geografiska områden i Malmö och barn med olika social bakgrund möts och interagerar
 • Har lag och träningsgrupper där merparten av barnen har en förälder med utländsk bakgrund
 • Har en barn- och ungdomsverksamhet där mer än 60 procent är tjejer
 • Samverkar i socialt utsatta områden med skola, barnomsorg, Malmö stad och bostadsbolag för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga

 

3.   Inkludering

Vårt löfte: Vi vill ge alla barn och ungdomar chansen att delta.


HK Malmö:

 • Försöker hålla medlems- och träningsavgifter på en låg nivå för de yngre barnen för att minska insteget till föreningsverksamheten
 • Vill att alla yngre barn får en boll när de betalat medlems- och träningsavgiften
 • Vill tillämpa ett inkluderingspedagogiskt tillvägagångssätt för att möta barns olikheter och samtidigt se till att allas behov kan tillgodoses
 • Erbjuder en särskild träningsgrupp för barn och unga samt unga vuxna som har en funktionsvariation
 • Strävar efter att starta en träningsgrupp för rullstolshandboll
 • Vill alltid skapa delaktighet hos barn och unga för påverkan av innehåll i träning och sociala aktiviteter


Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
#VISTÄLLERUPP Partners
SE ALLA MATCHER HÄR
Huvudpartners
Huvudpartner HK Malmö Dam
Materialleverantörer
Ligapartners
MEDIAPARTNERS