Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Samhällsengagemang i HK Malmö
Robert Månsson, #viställerupp ambassadör Bild: Peter Lindblad

 • Lilla EM 2020 (integration, samverkan med skola)
 • Himmelsk Handboll (integration, samverkan med skola, inkludering)
 • Tjejer som ledare + mentorskap (jämställdhet)
 • Värdegrundsdag och projekt för antikränkning (Inkludering, antikränkning)
 • Faddersystem
 • BOUF, handboll för barn o unga med funktionsvariation (inkludering)
 • Konceptmatch inom ramen för #viställerupp
 • Match för barncancerfonden
Vi ställer upp inom dessa samhällsområden

#viställerupp är en manifestation för att visa på de samhällsinsatser som klubbarna i Handbollsligan och SHE genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss inom handbollen att kommunicera de positiva värden vi står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen!


Den verksamhet och de projekt som vi i HK Malmö kommer arbeta med för ökat socialt ansvarstagande:


1.   Hälsa

Vårt löfte: Vi sätter barn och ungdomar i rörelse.


HK Malmö

 • Erbjuder en omväxlande och hälsofrämjande träning i form av fysisk aktivitet som ger förbättrad kondition byggd på lust, rörelse och glädje
 • Strävar alltid för en sund miljö fri från kränkningar och mobbning
 • Erbjuder en Nivåanpassad träning som bygger på individens olika förutsättningar, behov och drivkrafter
 • Har alltid Ledare med bra och relevant utbildning som förmår stärka individens självförtroende som försöker skapa social tillhörighet och gruppkänsla


2.   Integration

Vårt löfte: Vi ser till att barn och ungdomar från olika bakgrund får mötas. 

 

HK Malmö:

 • Står för en uppsökande och närodlad verksamhet i socialt utsatta områden
 • Har träningsgrupper där barn från olika geografiska områden i Malmö och barn med olika social bakgrund möts och interagerar
 • Har lag och träningsgrupper där merparten av barnen har föräldrar med utländsk bakgrund
 • Har en barn- och ungdomsverksamhet där mer än 60 procent är tjejer
 • Samverkar i socialt utsatta områden med skola, barnomsorg, Fritidsförvaltningen och bostadsbolag för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga

 

3.   Inkludering

Vårt löfte: Vi vill ge alla barn och ungdomar chansen att delta.


HK Malmö:

 • Försöker hålla medlems- och träningsavgifter på en låg nivå för de yngre barnen för att minska insteget till föreningsverksamheten
 • Vill att alla yngre barn får en boll när de betalat medlems- och träningsavgiften
 • Vill tillämpa ett inkluderingspedagogiskt tillvägagångssätt för att möta barns olikheter och samtidigt se till att allas behov kan tillgodoses
 • Erbjuder en särskild träningsgrupp för barn och unga samt unga vuxna som har en funktionsvariation
 • Strävar efter att starta en träningsgrupp för rullstolshandboll
 • Vill alltid skapa delaktighet hos barn och unga för innehåll i träning och sociala aktiviteter


4.   Utbildning

Vårt löfte: Vi vill ge alla barn och ungdomar chansen att utvecklas.


HK Malmö:

 • Har ledare som lär barnen att umgås i grupp och ta socialt ansvar
 • Vill att alla barn och unga ska förstå vikten av fair play och vad som är rätt och fel inom idrotten
 • Har en helhetssyn på individen där vi betonar vikten av balans, återhämtning och att både ta ansvar för träning och skola
 • Vill skapa en inlärningsmiljö där barn och unga stimuleras till att fortsätta vilja utvecklas på det personliga planet och inom sin idrott
 • Har en verksamhet fri från selektering och nedtoning av tävlingsinslag upp till 12 års ålder
 
#VISTÄLLERUPP
KÖP DIN BILJETT HÄR
HANDBOLLSLIGAN
Huvudsponsorer
Materialleverantörer
LIGASPONSORER
MEDIAPARTNERS