Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Samhällsansvar utifrån sunda värderingar

I HK Malmö är vi I SAMMA LAG. På Planen – På Bänken – På Läktaren och vidare Ut I Samhället.

Vi i HK Malmö är en socialt ansvarstagande förening och Vi verkar för ett mer hållbart Malmö.

 

Vi ställer Upp!

HK Malmö är en del av Handbollsligans gemensamma samhällsengagemang #viställerupp

Inom ramen för det samarbetet verkar vi inom samhällsområdena: Hälsa – Integration – Inkludering. 


Du kan läsa mer om #viställerupp på http://www.handbollsligan.se/vistallerupp

 

Vi sticker ut

Vi har ända sedan föreningen bildades vågat gå vår egen väg.

Vi har fyllt föreningen med moderna värderingar och vi vågar ta ställning. Vi ser oss som handbollens svarta får och det är vi stolta över!

 

Var dig själv!

Vi förespråkar öppenhet och hos oss är alla välkomna. Vi är måna om att ha kul och sprida glädje.

Vi är samtidigt ödmjuka och visar respekt både mot oss själva och mot vår omgivning.

Hos oss är det positivt att sticka ut och framförallt vara sig själv.

 

Trygghet är allt

Vi vill att alla ska känna sig delaktiga och ha ett inflytande över den del av verksamheten man är engagerad i.

Alla ska känna sig trygga och sedda i vår förening och vi har nolltolerans mot kränkningar och mobbning.

 

Inkludering och integration

Vi besöker skolor och socialt utsatta bostadsområden och Vi introducerar handbollen utifrån individens olikheter och särskilda behov.

Vi möter barnet i deras närmiljö och ger verktyg för ett stärkt självförtroende och för bättre samspel med andra.

 

Inkludering med funktionsvariation

Vi är glada och stolta att Vi ända sedan föreningen bildades har ett lag för ungdomar och unga vuxna med funktionsvariation.

Laget består både av pojkar och flickor och det är den grupp som bäst bär upp föreningens ledord Hjärta – Kamratskap – Moral.

 

Jämställdhet en självklarhet

I HK Malmö är det lika många tjejer som killar som spelar handboll och självklart gör de det på lika villkor.

Vi betonar vikten av att få fler tjejer som ledare och erbjuder mentorskap som stöd och hjälp i deras utveckling.

 

Välgörenhet och Volontärskap

Vi anordnar varje år en välgörenhetsmatch samt deltar aktivt i olika kampanjer, auktioner och insamlingar.

Vi genomför en konceptmatch inom ramen för Vi ställer upp

Vi skapar möjligheter för anställda hos våra samarbetspartners att medverka som volontärer vid olika events och projekt.
 
#VISTÄLLERUPP Partners
KÖP DIN BILJETT HÄR
Huvudpartners
Huvudpartner HK Malmö Dam
Materialleverantörer
Ligapartners
MEDIAPARTNERS